ขนมไหว้พระจันทร์ เชียงการีลา "เปลือกบาง เนื้อนุ่ม"

เมื่อวันที่ 1-4 กันยายน พ.ศ. 2532 บริษัทภัตตาคาร เชียงการีลา กรุ๊ป ได้ร่วมจับมือกับบริษัท เสริมสุข จำกัด และ บริษัท ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สาขา ลาดพร้าว ร่วมกันจัดทำขนมไหว้พระจันทร์ที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร สูง 6 นิ้ว มีน้ำหนักถึง 2,500 กิโลกรัม มีการใช้วัตถุดิบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแป้ง 560 กิโลกรัม ไส้ทุเรียน 2,100 กิโลกรัม ไข่แดง 5,000 ฟอง น้ำตาล 40 กิโลกรัม ผลไม้อบแห้งต่างๆและน้ำมันพืชอย่างละ 100 กิโลกรัม สามารถแบ่งบรรจุได้ถึง 13,000 ชิ้น จำหน่ายในราคาเพียงชิ้นละ 88 บาท รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิสายใจไทย ทำให้ได้รับความสนใจอย่างมาก ในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และประชาชน จำนวนมากที่มาคอยชมขนาดของขนมไหว้พระจันทร์ว่ามีขนาดใหญ่ เพียงใด นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ของบริษัท ภัตตาคาร เชียงการีลา กรุ๊ป เนื่องจากได้ตอบแทนประโยชน์ให้แก่สังคม และได้รับการบันทึก สถิติไว้ในหนังสือ The Guinness world records อีกด้วย